SENIOR MEN RIGHT 65KG

# Name and Surname Nation
1 ANTON SOBKO
2 TARAS MUCHA
3 IRENEUSZ SZYMAńSKI

SENIOR MEN RIGHT 73KG

# Name and Surname Nation
1 ANRIEJ SWITLYK
2 SEBASTIAN KłOS
3 DANIEL RESZKA

SENIOR MEN RIGHT 81KG

# Name and Surname Nation
1 GRGORIJ BONDARUK

SENIOR MEN RIGHT 90KG

# Name and Surname Nation
1 BARTłOMIEJ BABIJ

SENIOR MEN RIGHT 100KG

# Name and Surname Nation
1 MIROSłAW MYSZKA

SENIOR MEN RIGHT +100KG

# Name and Surname Nation
1 IRENEUSZ WEBER

SENIOR MEN RIGHT OPEN

# Name and Surname Nation
1 GRGORIJ BONDARUK

SENIOR WOMEN RIGHT 60KG

# Name and Surname Nation
1 IRENA ZIELIńSKA
2 MIROSłAWA KARASIńSKA

SENIOR WOMEN RIGHT +60KG

# Name and Surname Nation
1 KATARZYNA THERMANN
2 ANETA FLORCZYK
3 EWA PRZYTULSKA

Contact

Mazurenko Armwrestling Promotion

+48 58 621 93 08

+48 601 821 467

+48 603 554 855

+48 601 612 400

armwrestling@world.pl