SENIOR MEN RIGHT 63KG

# Name and Surname Nation
1 ALEXEY NIKITCHENKO
2 ANDREY BELYNSKIY
3 ALEXEY OSTARCZUK
4 SERGEY LIGUS
5 SERGEY KUZNETSOV
6 ADAM WISELKA

SENIOR MEN RIGHT 78KG

# Name and Surname Nation
1 RUSTAM BABAEV
2 CVETAN GASHEVSKI
3 TAIMURAS TSAKHILOV
4 GRGORIJ BONDARUK
5 ANDREY MALAKHOV
6 EDUARD SERDJUK

SENIOR MEN RIGHT 95KG

# Name and Surname Nation
1 TARAS IVAKIN
2 JAN GERMANUS
3 ION ONCESCU
4 SERGEY IVANOV
5 ARTUR GLOWINSKI
6 GENADDY FADZINOV

SENIOR MEN RIGHT +95KG

# Name and Surname Nation
1 ALEXEY VOVEVODA
2 RUSLAN KOKOEV
3 ANDREY SHARKOV
4 PETER GAZDARICA
5 SLAVIK KACHMAZOV
6 SLAWOMIR GLOWACKI

SENIOR MEN RIGHT OPEN

# Name and Surname Nation
1 ALEXEY VOEVODA
2 TARAS IVAKIN
3 ION ONCESCU
4 GENADDY FADZINOV
5 SERGEY IVANOV
6 SLAVIK KACHMAZOV

Contact

Mazurenko Armwrestling Promotion

+48 58 621 93 08

+48 601 821 467

+48 603 554 855

+48 601 612 400

armwrestling@world.pl